Ziek op vakantie

Werknemer wordt ziek op vakantie. Vanaf de ziekmelding mogen in principe geen vakantiedagen meer worden afgeschreven (lid 8). De vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen.

Vast in buitenland

Werknemer kan na zijn vakantie vanwege corona-maatregelen niet naar Nederland komen en kan daarom zijn werkzaamheden niet verrichten. Er mogen geen extra vakantiedagen worden afgeschreven, want dat is niet conform de wens van de werknemer. Het loon moet worden doorbetaald.

Vakantiedagen opnemen

Werknemer kan vakantiedagen opnemen om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen. De werkgever moet dit toestaan, tenzij er gewichtige redenen zijn (art. 7:638 BW). Van gewichtige redenen is sprake als de bedrijfsvoering ernstig zal worden verstoord door de gewenste vakantie van werknemer. Dit is bijvoorbeeld het geval als werkgever geen vervanging kan regelen en/of daardoor zelfs zijn bedrijf moet sluiten.

Vakantie intrekken

De vakantie van werknemer is vastgesteld, maar werkgever heeft werknemer nodig voor het uitoefenen van werkzaamheden. Veel van het overige personeel is bijvoorbeeld ziek vanwege corona of moet thuisblijven vanwege verkoudheid. Als werkgever gewichtige redenen heeft en dus de bedrijfsvoering ernstig zal worden verstoord door de gewenste vakantie van werknemer, mag werkgever de vakantieperiode van werknemer alsnog wijzigen. Hij moet dan wel de eventuele schade van werknemer vergoeden.

Werknemer wil zijn vakantie intrekken, want hij wil of kan vanwege het coronavirus niet van zijn geplande vakantie genieten. Moet werkgever dit toestaan? De jurisprudentie is wisselend. Enerzijds stelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat werknemer in beginsel aan zijn vastgestelde vakantie kan worden gehouden. Maar als werknemer vervolgens toch deze vakantie wil intrekken, moet hij in overleg met werkgever en zal werkgever zich als een goed werkgever hierin gedragen. Gerechtshof Amsterdam acht het strijdig met art. 7:638 BW om een werknemer tegen zijn zin aan de vastgestelde vakantie te houden. Werkgever moet dan voldoende zwaarwegende omstandigheden hebben om de intrekking te weigeren. Kortom, er is geen uitsluitsel. Maar hierbij moet worden bedacht dat het arbeidsrecht werknemers beschermt en dat vakantie een recuperatiefunctie moet hebben. Naar onze mening zal werknemer dus in principe zijn vakantie mogen intrekken.

Bron: SDU Covid-19

Deel dit artikel via sociale media

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.