De kosten die een werknemer maakt vanwege het thuiswerken, moeten door de werkgever worden vergoed. Dit geldt ook voor de internet-/telefoonverbinding. Toch zal dit niet vaak aan de orde zijn. De meeste werknemers zullen hiervoor geen extra kosten maken nu zij thuiswerken. Alleen indien een werknemer geen internetverbinding heeft, zijn er mogelijk extra kosten.

Als een werknemer een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ontvangt, kan deze gewoon worden doorbetaald. Ook fiscaal is dit toegestaan, mits de werknemer gedurende maximaal zes aansluitende weken afwezig is. Als de verwachting is dat de afwezigheid langer gaat duren, mag een vaste onbelaste reiskostenvergoeding tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog worden uitbetaald. Daarna mag de vaste reiskostenvergoeding pas weer worden betaald als het werk op de reguliere wijze (dus niet thuis) wordt hervat.

Ook een vaste kostenvergoeding mag, als de werknemer gedurende langere tijd niet werkt en dus geen kosten maakt, enige tijd worden doorbetaald. Ook hiervoor geldt dat de vergoeding tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog onbelast mag worden uitbetaald. Bij langere afwezigheid moet de uitbetaling van de onbelaste kostenvergoeding worden gestaakt.

Bron: SDU-Covid-19

Deel dit artikel via sociale media

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.