I.v.m. de huidige Corona-situatie kan het mediationtraject online plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van video-conferencing zoals bijv. Skype of Microsoft Teams, één en ander uiteraard in overleg met partijen. Online mediation werkt overwegend hetzelfde als gewone mediation: de mediator begeleidt partijen bij het in kaart brengen van de problematiek, de zorgen en belangen die er over en weer zijn, en het van daaruit zoeken naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Het verschil met “fysieke” mediation is dat partijen elkaar weliswaar kunnen zien en horen, maar meer op afstand zitten. Wij als mediator zullen er naar streven om desondanks ook non-verbale communicatie zoveel mogelijk mee te krijgen. Voordeel is dat partijen zich reistijd kunnen besparen en in hun eigen veilige omgeving kunnen deelnemen aan de mediation.

Een andere optie is pendelmediation. Dit is een vorm van mediation waarbij met u en de andere betrokkene(n) afzonderlijke online gesprekken worden gevoerd en waarbij de mediator als het ware (online) heen en weer pendelt tussen partijen. Normaal gesproken wordt dit toegepast in een situatie waarin partijen niet samen aan tafel willen of kunnen, maar in deze tijden is pendelmediation ook goed toepasbaar.

Het is nu meer dan ooit een tijd om conflicten op te lossen. Zoals premier Rutte in zijn toespraak van 16 maart 2020 al sprak: “Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen.”

Wij willen ons daar graag voor inzetten en u daarbij behulpzaam zijn.

Deel dit artikel via sociale media

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.