Conflicten voorkómen in werksituaties kan alleen in een ideale organisatie, met ideale medewerkers en met een ideale communicatie (Arbo: STECR richtlijn arbeidsconflicten nr. 7).
En zo is het maar net, er is geen ideale wereld. Waar mensen met elkaar samenwerken zijn andere meningen en komen conflicten voor. Een conflict hoort erbij en kan een bedreiging zijn en een kans.
Een bedreiging omdat – als het conflict escaleert – het veel frustratie oplevert (bij alle partijen) en een organisatie veel tijd en geld kost en het ook vaak tot ziekteverzuim leidt.
Een kans omdat – als een conflict goed wordt uitgesproken- het leidt tot onderling respect, begrip en betere bedrijfsprocessen.
Problemen ontstaan als iemand zich niet gehoord of gerespecteerd voelt en als conflicten escaleren. Communicatie via mail en whatsapp (het nieuwe werken) helpt daar vaak niet bij. Juist het goede persoonlijke gesprek is in deze tijd erg belangrijk.
Mooi is dat de aanbevelingen in de nieuwe STECR richtlijn arbeidsconflicten ook wordt ingegaan op het voorkómen van escalatie van conflicten en werkgever en werknemer uitnodigen om het gesprek aan te gaan vóórdat sprake is van escalatie. Hoe worden we met elkaar conflictvaardig! Naar elkaar luisteren en de wederzijdse belangen en behoeftes daadwerkelijk horen, levert veel op.
Een mediator kan helpen om het goede gesprek op gang te brengen of om oplossingen te zoeken als een conflict is geëscaleerd.

Deel dit artikel via sociale media

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.