Deze geestige tekst kwam ik tegen bij een cartoon van Fokke & Sukke. De tekst staat echter soms niet zo ver af van het imago van de mediator. Bij organisaties en bedrijven heerst soms nog de opvatting dat mediation alleen een middel is als partijen rollend over straat gaan. Niets is echter minder waar! Mediation biedt veel meer mogelijkheden.

Mediation is een manier om met een onafhankelijke derde een time-out in te bouwen om met elkaar weer in dialoog te komen en met elkaar een weg te vinden uit een conflict. Doordat de gesprekken in een vertrouwelijke setting (onder geheimhouding) plaatsvinden is er tijd en gelegenheid om vrijblijvend te onderzoeken wat er speelt en waar de oplossing te vinden is.

Dat mediation kan werken als een conflict is geëscaleerd is bekend. Maar wat zijn nu signalen om mediation in te zetten vóórdat  sprake is van een escalatie?

Signalen: 

  1. Medewerkers praten langs elkaar heen. Ze verstaan elkaar niet meer. Vaak ervaart één of meerdere medewerker dat ze niet gehoord worden in hun intenties. Soms zeggen ze letterlijk: ik voel me niet gehoord, of: ik voel me niet gezien.
  2. Een medewerker meldt zich ziek om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Een gesprek lijkt niet meer mogelijk. De bedrijfsarts adviseert mediation.
  3. Het maken van afspraken lukt niet. Er vinden wel gesprekken plaats, maar als het aankomt op het maken van concrete werkafspraken, lukt dat niet. Dat kan tot frustratie leiden en tot verwijdering in de samenwerking.
  4. Een medewerker ligt niet goed in de groep, maar dat wordt niet openlijk besproken uit angst voor een conflict.
  5. Er is binnen een team sprake van een sterke onderstroom. Onderling (bij de koffiemachine) wordt veel besproken, maar openlijk durft niemand zijn mening te geven.

 

Daar waar mensen samenwerken zijn conflicten. Er is sprake van harmonie als de conflicten goed worden opgelost en de organisatie conflictvaardig is. En soms lukt dat niet. Mediation kan dan goed helpen.

Door in mediation de pijnpunten te bespreken en te luisteren naar elkaars behoeften en belangen (ook die van het bedrijf of organisatie), komt de conflictvaardigheid weer op gang en kan de situatie worden opgelost. Soms betekent dat nieuwe samenwerkingsafspraken maken, voorwaarden scheppen voor samenwerking. En soms nemen mensen afscheid van elkaar. Ook dat kan een goede waardige oplossing zijn. Dat wordt meestal ook zo gevoeld nadat daadwerkelijk naar elkaar is geluisterd.

Deel dit artikel via sociale media

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.