Om conflicten niet te laten escaleren is het van belang dat een organisatie daarop is ingericht. De recente incidenten omtrent grensoverschrijdend gedrag zijn daar goede voorbeelden van. Dat betekent dat formeel alles goed georganiseerd moet zijn, zoals een klachtenregeling, een vertrouwenspersoon en eventueel een klokkenluidersregeling. Daarnaast moeten er protocollen zijn voor ongewenste omgangsvormen als pesten en (seksuele)intimidatie.

Maar met het juridisch formeel goed inrichten van de organisatie ben je er nog niet. Wordt het gesprek wel gevoerd over of men zich veilig voelt? Hoe is dit georganiseerd en verankerd. Hoe is het conflictmanagement georganiseerd? Is er een moment van reflectie ingebouwd (bijvoorbeeld met mediation) voordat een situatie escaleert en polariseert.

Vooral als het gaat om ongewenste omgangsvormen kan het heel zinvol zijn om eerst in mediation (vertrouwelijkheid, geheimhouding) met elkaar in gesprek te gaan voordat een juridisch traject wordt opgestart. Die tussenstap biedt veiligheid voor alle partijen en, heel belangrijk: straalt ook af op de organisatie en haar medewerkers.

Het is gebleken dat organisaties die veilig zijn ingericht en een veilige werkomgeving bieden, als heel prettig (positieve flow) worden ervaren door de medewerkers.

Heb je vragen over mediation of het juridisch veilig en integer inrichten van organisatie of bedrijf, aarzel niet om hier contact op te nemen.

Deel dit artikel via sociale media

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.