Een gezond werkklimaat is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Het draagt niet alleen bij aan werkplezier en welbevinden, maar ook aan een beter (bedrijfs)resultaat.

Janus Legal & Mediation kan ingeschakeld worden voor het verrichten van een inventariserend onderzoek naar het werkklimaat. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een organisatie signalen ontvangt – zoals hoog ziekteverzuim, veel verloop of meerdere meldingen – die erop zouden kunnen duiden dat het werkklimaat niet optimaal is. Maar ook zonder dergelijke signalen kan er behoefte zijn aan een onderzoek, gewoon om te weten hoe het werkklimaat beleefd wordt. Meten is immers weten.

Het is geen feitenonderzoek, maar er wordt gefocust, door middel van interviews, op hoe in het algemeen het werkklimaat beleefd wordt, wat medewerkers daarin belangrijk vinden en welke behoeftes er leven ten aanzien van de organisatie van het werk, leiderschap, onderlinge samenwerking en het persoonlijk functioneren.

De resultaten kunnen door leidinggevenden worden gebruikt om op constructieve wijze te werken aan een beter werkklimaat. Het onderzoek geeft leidinggevenden en medewerkers inzicht in het eigen functioneren en dat van anderen, waardoor zij effectiever kunnen samenwerken en communiceren. Ook kan het eventuele conflicten voorkomen of oplossen.

De uitkomsten van het onderzoek worden overzichtelijk gerapporteerd. In de rapportage kunnen ook conclusies en aanbevelingen worden opgenomen.

Wilt u meer informatie over een werkklmaatonderzoek voor uw organisatie, neem dan gerust contact met mij op.

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.