Een zakelijk conflict kan de voortgang van een bedrijf of organisatie aardig in de weg zitten. Er spelen soms grote (financiële) belangen en vaak spelen karakters ook een grote rol. Een conflict neemt vaak veel tijd, geld en ruimte. Zakelijke (business) mediation kan hierin uitkosmt bieden.

 • ‘Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Hoe zijn we hierin verzeild geraakt?’
 • ‘We zijn zo enthousiast en vol vertrouwen van start gegaan’’
 • ‘De werksfeer heeft te lijden onder het conflict, iedereen is ermee bezig’

Voorbeelden van conflicten die zich lenen voor mediation:

 • Boardroom conflicten. Bijvoorbeeld tussen bestuurders, tussen bestuur en aandeelhouders, tussen bestuur en raad van toezicht (RvT of RvC), tussen bestuur en het management, tussen bestuur en de ondernemingsraad.
 • Conflicten tussen aandeelhouders of vennoten
 • Conflicten binnen maatschappen of tussen de maatschap en (bijvoorbeeld) het ziekenhuis
 • Kwesties tussen zakenpartners. Bijvoorbeeld over diensten of leveringen, nakomen van overeenkomsten, garanties etc.

In zakelijke conflicten spelen specifieke factoren een rol zoals bijvoorbeeld:

 • de aard van het conflict (intern of extern)
 • de bedrijfscultuur of culturen
 • de belangen die een rol spelen: financiële, samenwerking, lange termijn relatie etc.
 • karakters van partijen
 • dreiging van een kostbare en langdurige rechtszaak
 • de wijze waarop het conflict doorwerkt in de werksfeer, zowel tussen partijen als op de werkvloer
 • de reputatie van het bedrijf
 • de financiële gevolgen van het conflict

De gang van zaken bij een zakelijke mediation is als volgt:

 • intake met partijen apart
 • procesplan opstellen
 • evt. regiebijeenkomst
 • gezamenlijke bijeenkomsten (kan in wisselende samenstelling), waarin de twijfels, pijnpunten (stand van zaken) en behoefte en belangen (toekomst) worden besproken.
 • inventariseren van de behoeften en belangen
 • constructief zoeken naar een oplossing passend bij de behoeften en belangen
 • onderhandelen
 • afspraken vastleggen in een overeenkomst

Zakelijke (business) mediation biedt vaak een oplossing die zoveel mogelijk past bij de belangen van partijen. Daarbij wordt vaak ook de relatie behouden en kunnen partijen soms weer verder met elkaar. Ook wordt een dure en langdurige rechtszaak voorkomen.

Als bijkomend voordeel noemen partijen vaak dat ze wijzer zijn geworden en bijvoorbeeld hun bedrijfsprocessen aan gaan passen of meer aandacht gaan besteden aan communicatie. Zo heeft het conflict dan ook nog bijgedragen aan de ontwikkeling van het bedrijf.

 • ‘Het is opgelost en we kunnen weer dat gaan doen waar we goed in zijn’
 • ‘We gaan het boek sluiten en we kunnen nu weer verder’
 • ‘Je komt elkaar altijd weer tegen in onze wereld’
 • ‘Het was altijd een goede relatie en we kunnen elkaar nu weer in de ogen kijken’
 • ‘we hebben goede afspraken gemaakt en we gaan ieder ons weg’
 • ‘Ik had andere verwachtingen van de samenwerking, ik begrijp nu beter waar het fout is gegaan’

Wat zeggen opdrachtgevers over Janus Legal & Mediation?

Marieke Janus biedt een luisterend oor een kan in korte tijd de casus goed doorgronden en de belangen afwegen. Door haar inzet zijn we tot een oplossing gekomen die de relatie weer versterkt, waardoor juridische stappen of escalatie zijn voorkomen.

Opdrachtgever, Zorgsector

Marieke was duidelijk in wat er van ons werd verwacht. We hebben hard gewerkt en ik ben onder de indruk wat we hebben bereikt met de mediation

Opdrachtgever, Onderwijssector

Marieke Janus is door haar Juridische achtergrond krachtig in zakelijke bemiddeling.

Opdrachtgever, Logistieke sector

Het probleem zorgvuldig onderzoeken en rekening houden met het volledige krachtenveld heeft tot een constructieve oplossing geleid

Opdrachtgever, Sector Techniek

Aangesloten bij

Diverse verenigingen, registers & samenwerkingsverbanden

MfN Registermediator

Geregistreerd mediator bij de MfN

Platform voor business mediation

Platform voor business mediation

De Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten

Vereniging van arbeids mediatiors Nederland

Vereniging van arbeidsmediators Nederland

Samenwerkingverband regio Zwolle

Samenwerkingverband regio Vechtdal

MfN Registermediator

Geregistreerd mediator bij de MfN

Platform voor business mediation

Platform voor business mediation

De Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten

Vereniging van arbeids mediatiors Nederland

Vereniging van arbeidsmediators Nederland

Samenwerkingverband regio Zwolle

Samenwerkingverband regio Vechtdal

Maak kennis met Marieke Janus

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Legal & Mediation is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico’s en de tarieven.